About profin

This author has not yet filled in any details.
So far profin has created 27 blog entries.

PROGRAM PODSTICANjA PREDUZETNIŠTVA KROZ RAZVOJNE PROJEKTE U 2019. GODINI

2019-04-14T16:21:32+00:00

Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2019. godini sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije. Za realizaciju Programa obezbeđena su bespovratna sredstva u iznosu od 500.000.000,00 dinara. Privredni subjekti koji ispunjavaju uslove Programa, mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u iznosu do 20% bespovratnih sredstava od vrednosti investicionog ulaganja, odnosno [...]

PROGRAM PODSTICANjA PREDUZETNIŠTVA KROZ RAZVOJNE PROJEKTE U 2019. GODINI 2019-04-14T16:21:32+00:00

PROGRAM PODSTICANjA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU ZA POČETNIKE U POSLOVANjU U 2019. GODINI – START UP KREDITI

2019-04-14T15:53:58+00:00

Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2019. godini sprovodi Ministarstvo privrede  u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije. Ciljevi programa su : - podrška početnicima za otpočinjanje samostalnog poslovanja kroz osnivanje novih privrednih subjekata; - podsticanje zapošljavanja; - podrška preduzetništvu žena, mladih i socijalnog preduzetništva; Pravo da se [...]

PROGRAM PODSTICANjA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU ZA POČETNIKE U POSLOVANjU U 2019. GODINI – START UP KREDITI 2019-04-14T15:53:58+00:00

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA

2018-09-27T14:18:32+00:00

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu je raspisao Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za otvaranje novih radnih mesta povezanih sa realizacijom investicionog projekta. U cilju podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja, odnosno podsticanja razvoja jedinica lokalne samouprave  raspored sredstava opredeljenih ovim konkursom vršiće se na sledeći način: 60% sredstava opredeljenih ovim konkursom biće [...]

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA 2018-09-27T14:18:32+00:00

JAVNI POZIV ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2018. GODINI

2018-09-02T18:59:01+00:00

Grad Novi Sad za spisao je konkurs za dodelu subvencija za samozapošljavanje na teritoriji Grada Novog Sada. Subvencije za samozapošljavanje se dodeljuju nezaposlenim licima sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje u Novom Sadu radi osnivanja nekog oblika preduzetništva, kao i za osnivanje privrednog društva ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos. Subvencija za samozapošljavanje nezaposlenih [...]

JAVNI POZIV ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2018. GODINI 2018-09-02T18:59:01+00:00

PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU I PROMOCIJI ŽENSKOG INOVACIONOG PREDUZETNIŠTVA

2018-08-27T21:34:17+00:00

Kabinet Ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj Republike Srbije je raspisao konkurs u okviru Programa podrške razvoja i promocije ženskog inovativnog preduzetništva, a za realizaciju ovog Programa obezbeđena su sredstva u iznosu od 100.000.000,00 dinara. Cilj Programa je sistemsko unapređenje inovacionog preduzetništva među ženama kroz promociju i afirmaciju ženskog inovacionog preduzetništva, direktnu [...]

PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU I PROMOCIJI ŽENSKOG INOVACIONOG PREDUZETNIŠTVA 2018-08-27T21:34:17+00:00

PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU INOVACIJA I INOVACIONOG PREDUZETNIŠTVA

2018-08-24T21:00:11+00:00

Kabinet Ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj Republike Srbije je raspisao konkurs u okviru Programa razvoja inovacija i inovativnog preduzetništva. Za realizaciju Programa obezbeđenja su sredstva u iznosu od 52.029.000,00 dinara. Sredstva su opredeljenja za sledeće mere: 1. Maksimalan iznos od 26.014.500,00 dinara namenjen je za planiranje, izradu i sprovođenje promotivne kampanje [...]

PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU INOVACIJA I INOVACIONOG PREDUZETNIŠTVA 2018-08-24T21:00:11+00:00

JAVNI POZIV ZA DODELU SREDSTAVA PODSTICAJA ZA PRIVLAČENjE DIREKTNIH INVESTICIJA

2018-06-30T21:22:55+00:00

Ministarstvo privrede je raspisalo Poziv namenjen privrednim društvima koja realizuju investicione projekte u proizvodnom sektoru i sektoru usluga međunarodne trgovine. Sredstva podsticaja za privlačenje direktnih investicija (u daljem tekstu: sredstva) se ne mogu dodeliti za investicione projekte u sektoru saobraćaja, razvoja softvera osim ako nisu u funkciji unapređenja proizvoda, proizvodnog procesa ili pružanja usluga međunarodne [...]

JAVNI POZIV ZA DODELU SREDSTAVA PODSTICAJA ZA PRIVLAČENjE DIREKTNIH INVESTICIJA 2018-06-30T21:22:55+00:00

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencija za otvaranje novih radnih mesta na teritoriji Grada Novog Sada

2018-05-21T21:17:05+00:00

Grad Novi Sad u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje raspisuje Javni poziv za dodelu subvencija poslodavcima iz privatnog sektora u cilju zapošljavanja nezaposlenih lica sa evidencije na novootvorenim radnim mestima. Subvencija iznosi 200.000 dinara po jednom otvorenom radnom mestu. Da bi poslodavac dobio subvencije za zapošljavanje mora da: zaposli nezaposleno lice koje se nalazi [...]

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencija za otvaranje novih radnih mesta na teritoriji Grada Novog Sada 2018-05-21T21:17:05+00:00

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme

2018-05-06T21:32:40+00:00

Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2018. godini sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i odabranim poslovnim bankama i lizing kompanijom. U Programu učestvuju sledeće banke i lizing kompanije: BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AKCIONARSKO DRUŠTVO, Beograd CRÉDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA, A.D. Novi Sad HALKBANK, Beograd EUROBANK AKCIONARSKO DRUŠTVO, Beograd PROCREDIT BANKA [...]

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme 2018-05-06T21:32:40+00:00

Javni poziv za učešće u programu podrške konkurentnosti, produktivnosti i internacionalizaciji MMSPP u 2018. godini

2018-05-04T16:52:28+00:00

Razvojna agencija Srbije razvila je Program podrške konkurentnosti, produktivnosti i internacionalizaciji u okviru Programa rada RAS za 2018. godinu. Opšti cilj Programa je razvoj privrednih subjekata i povećanje njihove konkurentnosti koja treba da stvori snažan, konkurentan i izvozno orijentisan sektor MMSPP. U okviru ovog programa podrška je namenjena MMSPP kroz sufinansiranje sledećih projektnih aktivnosti: Uređenje [...]

Javni poziv za učešće u programu podrške konkurentnosti, produktivnosti i internacionalizaciji MMSPP u 2018. godini 2018-05-04T16:52:28+00:00