Računovodstvo Novi Sad

Računovodstvo Novi Sad 2018-01-15T12:12:01+00:00

Pružamo računovodstvene usluge privrednim subjektima svih oblika, veličina i različitih poslovnih delatnosti. Profesionalnim radom i iskustvom omogućavamo svojim klijentima da se fokusiraju na svoju osnovnu poslovnu delatnost, dok se mi brinemo o svim računovodstvenim i finansijskim aspektima poslovanja. Računovodstveno poslovanje će biti obavljano ažurno, efikasno, i u skladu sa važećom zakonskom regulativom. Naše usluge iz oblasti računovodstva pružiće podršku ostvarivanju maksimalnih poslovnih rezultata preduzeća. Takođe obezbeđujemo kontinuirane poslovne informacije klijentima u bilo kom trenutku neophodne za donošenje različitih poslovnih odluka. Odaberite kompletnu uslugu obavljanja računovodstvenih aktivnosti, ili određene grupe poslova iz oblasti računovodstva.

Računovodstvene usluge Novi Sad

 • vođenje knjiga u skladu sa MSFI i nacionalnim okvirom finansijskog izveštavanja
 • sastavljanje finansijskih izveštaja u skladu sa MSFI i nacionalnim okvirom finansijskog izveštavanja
 • obračun zarada i vođenje evidencije zaposlenih
 • izrada specijalnih bilansa (likvidacioni bilans, sanacioni bilansi, konsolidovani bilansi, deobni, bilansi fuzije itd.)
 • računovodstveni konsalting
 • sastavljanje pravilnika o računovodstvenim politikama u skladu sa MSFI i nacionalnim okvirom finansijskog izveštavanjaorganizacija računovodstva (ustrojavanje i unapredjenje racunovodstvene funkcije, tokova dokumentacije i sistema internih računovodstvenih kontrola)
 • vođenje glavne knjige
 • vođenje analitičkih knjiga
 • kupci, dobavljaci,osnovna sredstva, roba, materijal, gotovi proizvodi, licna primanja zaposlenih, proizvodnja
 • obracun i evidencija PDV i ostalih poreskih obaveza
 • završni obračun
 • zastupanje korisnika pred državnim organima za poslove finansijske kontrole
 • drugi finansijski poslovi-obracun kamata, IOS, izrada odluka i pravilnika o popisu, kvartalno finansijsko izveštavanje i sl.
 • pogonsko knjigovodstvo
 • predlog rešenja računovostvene funkcije u preduzeću
 • racionalizacija računovodstvene funkcije u preduzeću
 • rešenje računnovodstvenog informacionog sistema