PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU INOVACIJA I INOVACIONOG PREDUZETNIŠTVA

Kabinet Ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj Republike Srbije je raspisao konkurs u okviru Programa razvoja inovacija i inovativnog preduzetništva. Za realizaciju Programa obezbeđenja su sredstva u iznosu od 52.029.000,00 dinara.

Sredstva su opredeljenja za sledeće mere:
1. Maksimalan iznos od 26.014.500,00 dinara namenjen je za planiranje, izradu i sprovođenje promotivne kampanje o značaju razvoja inovacija i inovacionog preduzetništva, na nacionalnom i lokalnom nivou.
2. Maksimalan iznos od 10.405.800,00 dinara namenjen je za organizaciju manifestacija koje doprinose promociji i popularizaciji inovacija i inovacionog preduzetništva.
3. Maksimalan iznos od 5.000.000,00 dinara namenjen je za izradu i sprovođenje programa mentorstva i obuka čiji je cilj promocija inovacija u funkciji podizanja efikasnosti i unapređenja procesa rada u preduzećima i drugim subjektima u Republici Srbiji.
4. Maksimalan iznos od 5.405.800,00 dinara namenjen je za izradu i sprovođenje istraživanja o stanju, problemima i perspektivama inovacionog ekosistema u Republici Srbiji.
5. Maksimalan iznos od 5.202.900,00 dinara namenjen je za izradu štampanih i multimedijalnih publikacija koje doprinose promociji i popularizaciji inovacija i inovacionog preduzetništva u široj populaciji.

Opšti cilj Programa je informisanje javnosti, univerzitetske, akademske, naučno-istraživačke i poslovne zajednice, a pre svega mladih, o aktivnostima Vlade Republike Srbije koja putem sistemskih mera i rešenja podržava razvoj tehnoloških i društvenih inovacija, inovacionog ekosistema, inovacionog preduzetništva i inovacione infrastrukture.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju organizacije koje konkurišu zajedno sa jedinicom lokalne samouprave, a koje svojim iskustvom u predmetnoj oblasti, kao i tehničkim, kadrovskim i ekspertskim kapacitetima, mogu da obezbede uspešnu realizaciju mera za čije sprovođenje su namenjena sredstva iz ovog programa.

Rok za podnošenje prijava je od dana objavljivanja konkursa do utroška sredstava opredeljenih Programom.

 

Ukoliko ste zainteresovani za ovaj poziv kontaktirajte nas.

Detaljnije informacije kao i formulare za ovaj poziv možete naći na sajtu Ministarstva bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj RS.

 

 

2018-08-24T21:00:11+00:00