PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU I PROMOCIJI ŽENSKOG INOVACIONOG PREDUZETNIŠTVA

Kabinet Ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj Republike Srbije je raspisao konkurs u okviru Programa podrške razvoja i promocije ženskog inovativnog preduzetništva, a za realizaciju ovog Programa obezbeđena su sredstva u iznosu od 100.000.000,00 dinara.

Cilj Programa je sistemsko unapređenje inovacionog preduzetništva među ženama kroz promociju i afirmaciju ženskog inovacionog preduzetništva, direktnu podršku realizaciji njihovih preduzetničkih ideja, kao i razvoj preduzetničkih sposobnosti i kapaciteta kod žena.

Sredstva su opredeljena za sledeće mere:
1. Maksimalan iznos podrške do 10.000.000 dinara po odobrenom projektu namenjen je za programe promocije ženskog inovacinog preduzetništva na nacionalnom i lokalnom nivou i
2. Maksimalan iznos podrške do 15.000.000 dinara po odobrenom projektu namenjen je za programe razvoja ženskog inovacionog preduzetništva na lokalnom nivou.

 • Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru realizacije mere iz tačke 1 Programa imaju organizacije koje konkurišu zajedno sa jedinicom lokalne samouprave, a koje:
  • Ispunjavaju uslove propisane ovim Programom i
  • Poseduju iskustvo u predmetnoj oblasti, kao i tehničke i kadrovske kapacitete kojima mogu da obezbede uspešnu realizaciju navedene mere.

 

 • Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru realizacije mere iz tačke 2
  Programa imaju jedinice lokalne samouprave koje:
  • Ispunjavaju uslove propisane ovim Programom i
  • Poseduju iskustvo u realizaciji istih ili srodnih projekata i dostave indikatore na osnovu kojih će pratiti kako realizacija projekta doprinosi razvoju ženskog inovacionog preduzetništva na teritoriji jedinice lokalne samouprave.

Rok za podnošenje prijava je od dana objavljivanja konkursa do utroška sredstava opredeljenih Programom.

 

Ukoliko ste zainteresovani za ovaj poziv kontaktirajte nas.

Detaljnije informacije kao i formulare za ovaj poziv možete naći na sajtu Ministarstva bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj RS.

https://inovacije.gov.rs/programi/program-podrske-razvoju-i-promociji-zenskog-inovacionog-preduzetnistva/

 

 

2018-08-27T21:34:17+00:00