Osnivanje i statusne promene preduzeća

Osnivanje i statusne promene preduzeća 2017-12-22T11:16:50+00:00
Osnivanje i statusne promene preduzeća

Osnivanje i statusne promene preduzeća

  • kompletno savetovanje tokom celog postupka osnivanja preduzeća
  • izrada osnivačkih akta za preduzeća
  • odluka/ugovor o osnivanju predućeca (osnivački akti)
  • otvaranje tekućeg računa u poslovnoj banci i uplata osnivačkog uloga
  • prijava početka rada kod nadležne Poreske uprave
  • statusne promene preduzeća
  • prijava zaposlenih kod PIO fonda i republičkih fondova za socijalno i zdravstveno osiguranje