Javni poziv za učešće u programu podrške konkurentnosti, produktivnosti i internacionalizaciji MMSPP u 2018. godini

Razvojna agencija Srbije razvila je Program podrške konkurentnosti, produktivnosti i internacionalizaciji u okviru Programa rada RAS za 2018. godinu. Opšti cilj Programa je razvoj privrednih subjekata i povećanje njihove konkurentnosti koja treba da stvori snažan, konkurentan i izvozno orijentisan sektor MMSPP.

U okviru ovog programa podrška je namenjena MMSPP kroz sufinansiranje sledećih projektnih aktivnosti:

  1. Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda;
  2. Usaglašavanje proizvoda sa zahtevima tehničkih propisa;
  3. Razvoj tehnoloških procesa, proizvoda/usluga;

o Poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda/usluga

o Novi dizajn proizvoda i ambalaže;

o Poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa;

  1. Individualni nastup na međunarodnom sajmu u inostranstvu.

Raspoloživa sredstva se odobravaju pojedinačno Korisnicima, kao sufinansiranje u visini do 50% iznosa opravdanih troškova bez PDV, za svaku projektnu aktivnost.

Maksimalan iznos odobrenih sredstava je 2.000.000 dinara. Ukupan budžet Programa iznosi 140.000.000 dinara.

Krajnji rok za završetak svih ugovorenih aktivnosti i realizaciju plaćanja u okviru odobrenog projekta je 12 meseci od dana potpisivanja ugovora sa RAS.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 30.09.2018. godine.

 

Ukoliko ste zainteresovani za ovaj poziv kontaktirajte nas.

 

Detaljnije informacije kao i formulare za ovaj poziv možete naći na sajtu Razvojne agencije Srbije.

http://ras.gov.rs/kreiraj-zivot/otvoreni-pozivi-konkursi/javni-poziv-za-ucesce-u-programu-podrske-konkurentnosti-produktivnosti-i-internacionalizaciji-mmspp-u-2018-godini#

2018-05-04T16:52:28+00:00