Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme

Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2018. godini sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i odabranim poslovnim bankama i lizing kompanijom.

U Programu učestvuju sledeće banke i lizing kompanije:

  1. BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AKCIONARSKO DRUŠTVO, Beograd
  2. CRÉDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA, A.D. Novi Sad
  3. HALKBANK, Beograd
  4. EUROBANK AKCIONARSKO DRUŠTVO, Beograd
  5. PROCREDIT BANKA A.D. Beograd

i

1.      RAIFFEISEN LEASING DOO Beograd

Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 556.322.062,70 dinara.

Opšti cilj Programa jeste jeste jačanje konkurentnosti privrednih subjekata, unapređenje njihovog poslovanja i internacionalizacije, kao i kreiranje novih radnih mesta kroz investicije u nabavku proizvodne opreme i opreme direktno uključene u proces proizvodnje razmenjivih dobara (u daljem tekstu: proizvodne opreme) i to:

1) nove proizvodne opreme i/ili mašina;

2) transportno-manipulativnih sredstava uključenih u proces proizvodnje i unutrašnjeg transporta

3) novih delova, specijalizovanih alata za mašine ili drugih kapitalnih dobara.

Pravo da se prijave na konkurs za dodelu bespovratnih sredstava imaju:

1) pravna lica, registrovana u APR kao privredna društva ili zadruge, koja su razvrstana na mikro ili mala pravna lica u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS”, broj 62/13) prema finansijskim izveštajima za 2016. godinu, kao i

2) preduzetnici registrovani u APR.

koji su upisani u registar APR najkasnije 31. decembra 2016. godine.

Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa i kojima banke, odnosno lizing kompanije uključene u realizaciju Programa, uslovno odobre kredit odnosno finansiranje mogu ostvariti pravo na sufinansiranje do 25% neto vrednosti nabavke proizvodne opreme. Privredni subjekat je u obavezi da obezbedi učešće u visini 5% neto vrednosti proizvodne opreme, dok će se preostalih 70% neto vrednosti proizvodne opreme obezbediti iz kredita poslovnih banaka ili finansijskog lizinga lizing kompanije uključenih u sprovođenje ovog Programa.

U slučaju da su ukupni neto troškovi nabavke opreme viši od 20.000.000,00 dinara, korisnik može da finansira razliku većim sopstvenim učešćem ili da za ovaj iznos uveća kreditni zahtev kod banke, ili zahtev za finansijski lizing kod lizing kompanije.

Iznos odobrene bespovratne pomoći u visini do 25% od neto vrednosti proizvodne opreme ne može biti manji od 500.000,00 dinara, niti veći od 5.000.000,00 dinara.

Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše odnosno do kraja kalendarske godine.

 

Ukoliko ste zainteresovani za ovaj poziv kontaktirajte nas.

 

Detaljnije informacije kao i formulare za ovaj poziv možete naći na sajtu Ministarstva privrede RS.

 

2018-05-06T21:32:40+00:00