Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencija za otvaranje novih radnih mesta na teritoriji Grada Novog Sada

Grad Novi Sad u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje raspisuje Javni poziv za dodelu subvencija poslodavcima iz privatnog sektora u cilju zapošljavanja nezaposlenih lica sa evidencije na novootvorenim radnim mestima. Subvencija iznosi 200.000 dinara po jednom otvorenom radnom mestu.

Da bi poslodavac dobio subvencije za zapošljavanje mora da:

  • zaposli nezaposleno lice koje se nalazi na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje na novootvoreno radno mesto
  • da je sedište poslodavca na teritoriji Grada Novog Sada
  • da je registrovan najmanje tri meseca od dana podnošenja zahteva za subvencijama

Prioritet pri dodeli subvencije imaju poslodavci koji zapošljavaju lica iz kategorije teže zapošljivih, i to dugoročno nezaposlena lica koja su nezaposlena duže od 12 meseci, viškovi zaposlenih, mladi do 30 godina života, sa niskim ili bez kvalifikacija ili mladi koji traže posao duže od 12 meseci, stariji od 50 godina, osobe sa invaliditetom, Romi, radno sposobni korisnici socijalne pomoći, žrtve trgovine ljudima, žrtve porodičnog nasilja, žene i samohrani roditelji.

Javni poziv je otvoren do 31.05.2018.godine.

 

Ukoliko ste zainteresovani za ovaj poziv kontaktirajte nas.

 

Detaljnije informacije kao i formulare za ovaj poziv možete naći na sajtu Uprave za privredu Grada Novog Sada.

https://privredans.com/javni-poziv-poslodavcima-za-dodelu-subvencije-za-otvaranje-novih-radnih-mesta-na-teritoriji-grada-novog-sada-u-2018-godini/

2018-05-21T21:17:05+00:00