Biznis planovi Novi Sad

Biznis planovi Novi Sad 2017-12-22T11:23:00+00:00
biznis plan novi sad

Biznis planovi i projekti Novi Sad, Vojvodina

  • biznis planovi (Vojvodina i Novi Sad)
  • investicioni program
  • studija opravdanosti
  • program za TOS
  • studija izvodljivosti
  • planiranje projekata
  • upravljanje projektima
  • pronalaženje odgovarajućih izvora finansiranja
  • popunjavanje zahteva i dokumentacije za konkurse i kredite